Sotalol

İndüklenmiş aritmi riskini en aza indirgemek için, sotalol ile başlatılan ya da sotalol ile tekrar başlatılan ya da oral tedaviye dönüştürülen hastalar, sürekli kardiyak resüsitasyon ve EKG izlemesi sağlayabilen bir tesiste en az 3 gün (bakım dozu ile) konmalıdır. Doz öncesi CrCl hesaplanmalıdır. Yaşamını tehdit eden ventriküler taşikardi QT aralığına bağlı uzamaya neden olabilir bildirilmiştir. Başlangıçtaki QTc 450 milisaniyeden daha uzunsa, sotalol tedavisini başlatmayın. QT aralığı 500 milisaniye veya daha uzun süre uzarsa, doz azaltımı, dozaj aralığı uzatması veya tedavinin kesilmesi gereklidir. Betapace® markası altında pazarlanan CrCl.Sotalol’a dayalı doz ayar aralığını, hayatı tehdit eden hayatı tehdit eden ventriküler aritmilerin tedavisinde endikedir. Betapace AF® markası altında pazarlanan Sotalol, halen sinüs ritminde olan semptomatik atriyal fibrilasyonu veya atriyal flutterli hastalarda normal sinüs ritmini (atriyal fibrilasyon veya atriyal flutter tekrarında gecikme) korumak için endikedir. Betapace® ve Betapace AF®, etiketlemedeki belirgin farklılıklar nedeniyle (örn., Endikasyonlar, hasta takımı, doz uygulaması ve güvenlik bilgisi) birbirleri ile yer değiştiremez.

Sotalol için kullanır

Terapötik Sınıf: Kardiyovasküler Ajanlar

Farmakolojik Sınıf: Beta-Adrenerjik Bloker, Seçici Olmayan

Sotalol bir beta blokerdir. Vücuttaki bazı kısımlarda (kalp gibi) sinir uyarılarına cevabı etkileyerek çalışır. Sonuç olarak, kalp daha yavaş ve düzenli bir ritimde atıyor.

Sotalol sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Sotalol için aşağıdakiler düşünülmelidir

Sotalol veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaşın sotalol etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Sotalol kullanmadan önce

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda sotalol oral çözeltinin yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların, yaşla ilgili böbrek sorunlarına sahip olma ihtimalleri daha yüksektir; bu durum, dikkatli olmasını ve sotalol alan hastalar için doz ayarlamasını gerektirebilir.

Geriatrik hastalarda yaşın sotalol tabletlerinin etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Sotalol aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı süpürme uzmanınızın bilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Sotalol aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Sotalol aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Sotalol’ü aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak bazı yan etkilere neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavidir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı sotalol kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Sotalol’ü sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Sotalolunuzun miktarı düşük olduğunda, vaktinden önce doktorunuza veya eczacınıza başvurun. Kendinize sotalol vermemize izin vermeyin.

Sotalol bir hasta bilgi broşürüyle birlikte gelmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

İlk üç gün boyunca, kalp ritminizin izlenebileceği bir hastanede sotalol alacaksınız.

Ağız sıvılarını işaretli bir kaşık, oral şırınga veya ilaç kabı ile ölçün. Ortalama bir ev çay kaşığı doğru miktarda sıvı tutar.

Antasit bir alüminyum veya magnezyum hidroksit de alıyorsanız, sotalol almadan 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

Sadece doktorunuzun reçete ettiği sotalol markasını kullanın. Farklı markalar aynı şekilde çalışmayabilir.

Sotalol dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca sotalolün ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir doz sotalol özlediyseniz, mümkün olduğunca çabuk alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Sotalol’un Doğru Kullanımı

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Sotalol’un düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan, idrar ve EKG testleri gerekecektir.

Kalp ritminizde herhangi bir değişikliğiniz varsa hemen doktorunuza danışın. Baş dönmesi veya bayılma hissedebilir veya hızlı, çarpıcı veya pürüzlü bir kalp atışınız olabilir. Siz veya ailenizdeki herhangi birisinin QT uzatması gibi kalp ritmi problemi yaşamadığını doktorunuzun bildiğinden emin olun.

Sotalol sizi baş döndürür. Sotalol’un sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba kullanmayın veya tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmayın. Baş dönmesi veya kafa kafaya yaslandığında yavaşça kalkın.

Önce doktorunuza danışmadan sotalol almayı kesmeyin veya kesmeyin. Doktorunuz, tamamen bırakmadan önce aldığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. İlaç aniden kesildiğinde bazı koşullar daha da kötüleşebilir ve bu durum tehlikeli olabilir.

Sotalol Kullanılırken Önlemler

Bazı hastalarda Sotalol kalp yetmezliğine neden olabilir. Göğüs ağrısı veya rahatsızlığı, genişlemiş boyun damarları, aşırı yorgunluk, düzensiz solunum, düzensiz bir kalp atımı, yüzün şişmesi, parmaklar, ayaklar veya bacak altlarınız varsa veya kilo alıyorsanız hemen doktorunuza danışın.

Sotalol kan şekeri düzeylerinizde değişikliğe neden olabilir. Ayrıca, sotalol düşük kan şekeri bulguları örtbas edebilir, örneğin hızlı nabız oranı. Bu sorunlarınız varsa veya kanınızdaki veya idrar şekeri testlerinde bir değişiklik fark ederseniz doktorunuza danışın.

Sotalol kullandığınızı bilir kabul eden doktor veya diş hekiminizden emin olun. Doktorunuzun onayı olmadan cerrahiden önce sotalol almayı bırakmayın.

Sotalol anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Sotalol kullanırken döküntü, kaşınma, ses kısıklığı, zor nefes alma, yutma sorunu, ya da elleriniz, yüzünüz ya da ağzınızın şişmesi durumunda doktorunuzu hemen arayın.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitki veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Sotalol Yan Etkiler

Sotalol

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

WADA Sınıfı WADA Anti-Doping Sınıflandırması

Atriyal Fibrilasyon Xarelto, digoksin, diltiazem, propranolol, Cardizem, flekainid, İnderal, rivaroksaban

Ventriküler Aritmi magnezyum sülfat, acebutolol, Betapace, Sekral, Epsom Tuzu, tokainid

Atrial Flutter diltiazem, Cardizem, flekainid, Cartia XT, Multakq, propafenon, Rythmol, Tambocor