Sipuleucel-t intravenöz

Terapötik Sınıf: İmmunolojik Ajan

Sipuleucel-t için kullanır

Sipuleucel-t yalnızca doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Sipuleucel-t için aşağıdakiler düşünülmelidir

Sipuleucel-t’ye veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Sipuleucel-T’nin pediyatrik popülasyonda yaşla ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda sipuleucel-T’nin yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Sipuleucel-t kullanmadan önce

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı sipuleucel-t kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hemşire veya başka eğitimli bir sağlık uzmanı bir hastanede sipuleucel-t verecektir. Sipuleucel-t damarlarınızda bir iğne ile verilir.

Doktorunuz size, sipuleucel-t’in planlanan her infüzyonundan üç gün önce bir hücre toplama merkezinde bağışıklık hücrelerinin toplanmasını söyleyecektir. Bu toplama işlemi lökaferez olarak adlandırılır. Toplanan kan hücreleriniz bir infüzyona hazır hale getirmek için bir protein ile karıştırılır.

İlaç genellikle 2 hafta arayla 3 doz halinde verilir. Sipuleucel-t yavaş yavaş verilmelidir, bu nedenle iğne bir saat boyunca yerinde kalır. Olası infüzyon reaksiyonlarını önlemeye yardımcı olması için asetaminofen (örn., Tylenol®) ve difenhidramin (örn., Benadryl®) de almanız mümkündür.

Sipuleucel-t’nin tüm dozlarını almanız çok önemlidir. Planlanan tüm randevuları tutmaya çalışın. Bir dozu kaçırırsanız, ilacınız kullanılamaz. Doktorunuz, hücre toplama merkezinde yeni bir randevu almak için sizinle birlikte çalışır. Ayrıca, infüzyon için yeni bir randevu alabilirsiniz.

Düzenli ziyaretlerde doktorunuzun ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. Doktorunuz, sipuleucel-T’nin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri yapacaktır.

Sipuleusel-t ateşe, sızlanma, baş dönmesi, hızlı kalp atışları, eklem ağrısı, bulantı ve kusma, nefes darlığı, sorunlu solunum ya da aldığınız birkaç saat içinde olağandışı yorgunluk ya da zayıflıklara neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuz veya hemşiresinizle görüşün.

İnfüzyon veya toplama yerlerinde öksürük, kilo kaybı, ateş veya kızarıklık veya ağrı oluşmaya başlarsa hemen doktorunuzu arayın. Bunlar bir enfeksiyonunuz olduğunu gösteren işaretler olabilir.

Göğüs ağrısı veya rahatsızlığı, baş dönmesi, bayılma, vurma veya hızlı nabızda veya hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atışlarınız varsa hemen doktorunuza danışın. Bunlar belki bir kalp ritim probleminin semptomlarıdır.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Sipuleucel-t’in Doğru Kullanımı

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Prostat Kanseri östradiol, Premarin, Lupron, Estrace, bicalutamide, Casodex, Taxotere, Xtandi, Zytiga, dosetaksel, Zoladex, Eligard, Lupron Deposu, leuprolid, abiraterone, flutamid, Trelstar, Firmagon, konjuge estrojenler, enzalutamid, triptorelin, goserelin, mitoksantron

Sipuleucel-t Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Sipuleucel-t Yan Etkiler

Sipuleucel-T