Sipuleucel-t (intravenöz yol) uygun kullanım

Bir hemşire veya başka eğitimli bir sağlık uzmanı size bu ilacı hastanede verecektir. Bu ilaç damalarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Doktorunuz size, bu ilacın planlanan her infüzyonundan üç gün önce bir hücre toplama merkezinde bağışıklık hücrelerinin toplanmasını söyleyecektir. Bu toplama işlemi lökaferez olarak adlandırılır. Toplanan kan hücreleriniz bir infüzyona hazır hale getirmek için bir protein ile karıştırılır.

İlaç genellikle 2 hafta arayla 3 doz halinde verilir. Bu ilaç yavaşça verilmelidir, bu nedenle iğne bir saat boyunca yerinde kalır. Olası infüzyon reaksiyonlarını önlemeye yardımcı olması için asetaminofen (örn., Tylenol®) ve difenhidramin (örn., Benadryl®) de almanız mümkündür.

Bu ilacın tüm dozlarını almanız çok önemlidir. Planlanan tüm randevuları tutmaya çalışın. Bir dozu kaçırırsanız, ilacınız kullanılamaz. Doktorunuz, hücre toplama merkezinde yeni bir randevu almak için sizinle birlikte çalışır. Ayrıca, infüzyon için yeni bir randevu alabilirsiniz.