Reversol

Terapötik Sınıf: Teşhis Ajanı, Miyastenia Gravis

Reversol için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Kolinesteraz İnhibitörü

Bu ilaç sadece bir doktor tarafından doğrudan gözetim altında verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, çocuklarda edrophonium enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak pediatrik özel problemleri göstermedi.

Yaşın geriatrik hastalarda edrophonium enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Reversol’ü Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, edrophonium içeren bir takım ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Reversol’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bir hemşire veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı size veya çocuğunuza bu ilacı bir hastanede verecektir. Bu ilaç bir kas veya damara atış olarak verilir.

Doktorunuz bu ilacı alırken siz veya çocuğunuzun ilerleyişini yakından kontrol edecektir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermesine olanak tanır.

Şişenin durdurucusu kuru doğal kauçuk (lateksin bir türevi) içerir; bu da latekse duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce siz veya çocuğunuza bir lateks allerjisi varsa doktorunuza bildirin.

Bu ilaç, anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Bu ilacı alırken kaşıntı, ses kısıklığı, rahatsızlıktan rahatsızlık, nefes darlığı, yutma sorunu, ya da elleriniz, yüzünüz, ağzınızın ya da boğazınızın şişmesi durumunda doktorunuza ya da hemşiresine derhal haber verin.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Edrophonium’un Doğru Kullanımı

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Nondpolarizing Muscle Relaxants pyridostigmin, Mestinon, neostigmin, edrophonium, sugammadex, Bridion, Enlon, Regonol, Mestinon Timespan, Enlon-Plus’ın Geri Alınması

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Reversol destek grubuna katılın.

Reversol Kullanırken Önlemler

Reversol Yan Etkiler

Reversol (edrophonium)