Renin inhibitörleri

 
Renin inhibitörleri renin aktivitesini engeller ve vazodilatasyona neden olur. Renin, anjiyotensinojeni anjiyotensin I’e dönüştüren ve daha sonra anjiyotensin dönüştürücü enzim tarafından anjiyotensin II’ye dönüştürülen bir enzimdir. Anjiyotensin II, kan basıncının yükselmesine neden olan güçlü bir vazokonstriktördür.

Renin inhibitörleri hipertansiyonu tedavi etmek için kullanılır.

Renin inhibitörleri ile ilişkili tıbbi durumlar