Raneksa (oral)

Ra-noe-la-zeen

ABD’de.

Kullanılabilir Dozaj Formları

Terapötik Sınıf: Antianginal

Kimyasal Sınıf: Piperazin (sınıf)

Ranolazine kronik anjinayı (göğüs ağrısı) tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaç genellikle ACE inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerleri veya nitratlar gibi diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın ranolazine etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda ranolazine yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda yaşla ilişkili karaciğer, böbrek veya kalp problemleri daha olasıdır ve bu da ranolazine alan hastalar için doz ayarlaması gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu ilaç bir hasta bilgi broşürüyle birlikte verilmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Bu ilacı yiyecekli olsun olmasın alabilirsin.

Uzun süreli salınan tableti tamamen yutun. Ezmeyin, kırmayın ya da çiğneyin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacı bir doz özlediyseniz, kaçırdığınız dozu atlayın ve düzenli doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Bu ilacı uzun süre alacaksanız, bu ilacın neden olabileceği herhangi bir sorun ya da istenmeyen etkiler için doktorunuzun düzenli ziyaretlerde sizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Ranolazini, karbamazepin (Tegretol®), klaritromisin (Biaxin®), nefazodon (Serzone®), fenobarbital, fenitoin (Dilantin®), rifabutin (Mycobutin®), rifampin (Rifadin®, Rimactane®), rifapentin (Priftin HIV veya AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., Indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, Crixivan®, Fortovase®, Invirase®, vb.) Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn., Itrakonazol, ketokonazol, Nizoral®, Sporanox®) Norvir®, Viracept®) veya St. John’s wort’dur.

Göğüs ağrısı ani bir başlangıç ​​tedavisinde bu ilacı kullanmayın.

Bu ilaç QT aralığının uzatılması olarak adlandırılan kalp ritminde bir değişikliğe neden olabilir. Bu durum kalbin atış şeklini değiştirebilir ve çarpıntılara veya bayılma büyülerine neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, derhal doktorunuza danışın.

Bu ilaç ciddi böbrek hastalığı olan bazı hastalarda akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. Aşağıdaki belirtilere sahipseniz, ajitasyon, karışıklık, azalmış idrar çıkışı, depresyon, baş dönmesi, baş ağrısı, düşmanlık, irritabilite, uyuşukluk, kas seğirme, bulantı, hızlı kilo alma, nöbetler, stupor, yüz şişmesi , Ayak bilekleri veya eller veya alışılmadık yorgunluk veya zayıflık.

Bu ilaç, bazı kişilerin baş döndürücü, başın dönük, uyuşuk veya normalden daha az uyarı halini almasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya başınız döndüğünde veya uyanık değilseniz tehlikeli olabileceği başka şeyler yapmak istediğinizden emin olun.

Greyfurt ve greyfurt suyu vücuttaki ilaç miktarını arttırarak ranolazine’nin etkilerini artırabilir. Bu ilacı alırken greyfurt yememeli ya da greyfurt suyu içmemelisin.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.