Ramucirumab intravenöz

Ramucirumab ciddi ve bazen ölümcül hemorajik olaylar da dahil olmak üzere kanama ve gastrointestinal kanama riskini artırdı. Ağır kanama geçiren hastalarda ramukirumab’ı kesintiye uğratın. Ramucirumab ayrıca ölümcül gastrointestinal perforasyon riskini artırabilir. Bu olay meydana gelirse kalıcı tedaviyi bırakın. Hasar görmüş yara iyileşmesi, vasküler endotelyal büyüme faktörü yolunu inhibe eden antikorlarla oluşabilir. Ameliyattan önce tedaviyi kesiniz ve bozuk yara iyileşmesi veya yara iyileşmesi komplikasyonları oluşursa ramukirümab tedavisini bırakınız.

Ramukirumab için kullanır

Terapötik Sınıf: İmmunolojik Ajan

Farmakolojik Sınıf: Monoklonal Antikor

Ramucirumab sadece doktorunuz tarafından direk gözetim altında verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Ramukirumab için aşağıdakiler düşünülmelidir

Ramukirumab veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Ramukirumab enjeksiyonunun pediatrik popülasyonda yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Geriatrik popülasyonda yaşın ramukirumab enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamış olsa da bugüne kadar herhangi bir geriatrik özel sorun bulunmamaktadır.

Ramukirümab’ı Kullanmadan Önce

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı, ramukirumab kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Kanseri tedavi etmek için kullanılan ilaçlar çok güçlüdür ve birçok yan etkisi olabilir. Ramukirümab almadan önce, tüm riskleri ve faydaları anladığınızdan emin olun. Tedaviniz sırasında doktorunuzla yakın çalışmanız önemlidir.

Bir hemşire veya başka eğitimli sağlık uzmanı size bir hastanede veya kanser tedavi merkezinde ramukirumab verecektir. Ramukirumab damarlarınızda bir iğne ile verilir.

Enjeksiyona karşı alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olmak için ilaçlar da (örn., Asetaminofen, deksametazon, difenhidramin) alabilirsiniz.

Ramukirümab alırken doktorunuz ilerlemenizi yakından kontrol edecektir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermesine olanak tanır. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan ve idrar testleri gerekebilir.

Hamileyken ramusirumab’ı kullanmak doğmamış bir bebeğe zarar verebilir. Terapi sırasında hamile kalmaktan ve son dozdan sonra 3 ay boyunca etkili bir doğum kontrolü formu kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Ramusirumab kanama riskinizi artırabilir ve yara iyileşmesinde gecikmeye neden olabilir. Kaba sporlardan veya çürük, kesik veya yaralanabilecek diğer durumlardan uzak durun. Dişlerinizi hafifçe fırçalayın ve diş ipi verin. Tıraş makinesi ve tırnak makası gibi keskin nesneleri kullanırken dikkatli olun. Alışılmadık bir kanama veya morarma, siyah, katran dışkısı, idrardaki kanamalar veya dışkılar fark ederseniz veya derinizde kırmızı lekeler tespit ederseniz derhal doktorunuza danışın.

Ayrıca, ramukirumab tedavisi sırasında evdeki kan basıncınızı izlemeniz gerekebilir. Normal kan basıncınızda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, derhal doktorunuzu arayın.

Ramukirumab infüzyonla ilgili reaksiyonlara neden olabilir. Bunlar hayati tehlike oluşturabilir ve hemen tıbbi müdahale gerektirebilir. Ramukirümab aldığınızda, öksürük, yutma zorluğu, baş dönmesi, hızlı bir kalp atışı, zor nefes darlığı, göğüs sıkışması, yüzünüzdeki veya elinizdeki şişme, ateş, titreme, titreme veya kovanlar veya başınızı hafifletirseniz derhal doktorunuza bildirin. .

Ramusirumab gastrointestinal perforasyon riskini artırabilir (midede kanama olan bir delik). Şiddetli karın ağrısı veya krampları, kanlı, siyah veya katran dışkısı veya kahve gerekçesiyle benzeyen malzemenin kusması varsa doktorunuza derhal haber verin.

Size davranan herhangi bir doktor veya diş hekimi tarafından ramusirumab kullandığından emin olun. Ameliyat yapılmadan birkaç gün önce ramukirumab’ı kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

Ramusirumab, reversible posterior lökoensefalopati sendromu (RPLS) adı verilen bir beyin rahatsızlığı olma şansınızı artırabilir. Ani ve şiddetli baş ağrısı, bayılma büyü, nöbet, alışılmadık uykulu olma, karışıklık veya görme, konuşma veya yürüme sorunları geliştirirseniz derhal doktorunuza bildirin.

Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, ramucirumab kullanmadan önce doktorunuzla konuşın. Ramukirumab kullanan bazı erkekler ve kadınlar infertil hale gelmiştir (çocuk sahibi olamamaktadır).

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Ramukirumab’ın Doğru Kullanımı

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Ramukirumab Kullanılırken Önlemler

Mide kanseri fluorourasil, doksorubisin, adriamisin, mitomisin, Cyramza, ramucirumab

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Avastin, metotreksat, Taxol, sisplatin, Opdivo, paklitaksel

Kolorektal kanser Avastin, Xeloda, fluorourasil, kapesitabin, lökovorin, bevacizumab

Gastrik Kanser Herceptin, trastuzumab, Cyramza, ramucirumab

Ramuşirumab Yan Etkiler

Ramuşirumab