Rabeprazol (oral yol) tanımlama ve marka isimleri

Rabeprazol, midede çok fazla asit bulunan belirli koşulları tedavi etmek için kullanılır. Midondaki asitin özofagusa geri yıkadığı duodenal ülserler ve gastroözofageal reflü hastalığını (GERD) tedavi etmek için kullanılır. Bazen rabeprazol, H. pylori bakterilerinin sebep olduğu enfeksiyonlarla bağlantılı ülser tedavisinde antibiyotikler (örn., Amoksisilin, klaritromisin) ile birlikte kullanılır.

Rabeprazol, aynı zamanda, midenin çok fazla asit ürettiği bir durum olan Zollinger-Ellison sendromunu tedavi etmek için kullanılır.

Rabeprazol bir proton pompa inhibitörüdür (PPI). Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak çalışır.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Kapsül, Gecikmeli Salım, Tablet, Enterik Kaplı

1 yaşından küçük çocuklarda yaşın GÖRH tedavisinde yaş ile rabeprazolün etkileri arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Alerjiler

Pediyatrik popülasyondaki diğer onaylanmış endikasyonları tedavi etmek için yaşın rabeprazolün etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Pediyatrik

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda rabeprazol kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi.

Geriyatrik

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Gebelik

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Diğer Etkileşimler

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Dozlama

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Bu ilaç ilâç rehberi ile birlikte gelir. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Geciktirici tablet tabletini tamamen yutun. Tableti ezmeyin, çiğneyin veya bölmeyin. Bu ilacın tıbbi durumunuza bağlı olarak gıdalarla ya da gıdalarla birlikte alınması mümkündür.

Çocuğunuz gecikmeli salınan kapsülleri kullanıyorsa

Bu ilacı bir H. pylori enfeksiyonuyla ilişkili bir ülseri tedavi etmek için kullanıyorsanız, günün aynı saatinde antibiyotiklerle (örn., Amoksisilin, klaritromisin) birlikte alın.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Düzenli ziyaretlerde doktorunuzun sizin veya çocuğunuzun ilerleyişini kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun bu ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermesine olanak tanır. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan ve diğer laboratuvar testleri gerekli olabilir. Sizin veya çocuğunuzun durumu düzelmezse veya kötüleşirse bunu doktorunuzla konuşun.

Kayıp doz

Bu ilaç bazen ülser tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte verilir. Doktorunuzun sizi rabeprazol ile birlikte kullandığı diğer ilaçların riskleri ve doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun. Eğer siz veya çocuğunuz bu ilacı klaritromisin ile kullanıyorsanız cisaprid (Propulsid®) veya pimozid (Orap®) ile kullanmayın.

Depolama

Bu ilaç, antibiyotiklerle tedavi edilen hastalarda (örn. Amoksisilin) ​​kullanıldığında ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Siz veya çocuğunuz sizin veya çocuğunuz bu ilacı kullanırken solunum ya da yutma veya ellerinizin, yüzünüzün veya ağzınızın şişmesinde zorluk çekiyorsa doktorunuzu hemen arayın.

Bu ilacı tek başına veya antibiyotik kullanırken ciddî mide durumları ortaya çıkabilir. Karın veya mide krampları, şişkin hissi, bazen kanlı olabilecek sulu ve şiddetli ishal, ateş, mide bulantısı ya da kusma ya da olağandışı yorgunluk ya da zayıflık: siz veya çocuğunuzun bu semptomlardan birden fazlasını yaşıyorsanız hemen doktorunuza danışın.

Bu ilaç, kalça, bilek ve omurganın kırılma riskini artırabilir. Bu ilacın yüksek dozlarını alırsanız veya 1 yıl veya daha fazla süre kullanıyorsanız, 50 yaş ve üstündeyseniz bu muhtemelen daha olasıdır.

Bu ilaç hipomagnezemi (kandaki magnezyumun düşük olmasına) neden olabilir. Doktorunuz bu ilacı 1 yıldan daha uzun bir süre kullanıyorsanız veya bu ilacı digoxin (Lanoxin®) veya belirli diüretiklerle (su hapları) birlikte alıyorsanız, kan seviyenizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Konvülsiyonlar (nöbetler), hızlı, yarış veya düzensiz kalp atışı, kas spazmları (tetany), titreme veya alışılmadık yorgunluk veya zayıflık varsa hemen doktorunuza danışın.

Bu ilacı doktorunuza danışmadan veya doktorunuz tarafından söylenmedikçe almayı kesmeyin.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.