Pulmoner fibroz tedavileri ve ilaçlar

Pulmoner fibrozda ortaya çıkan akciğer skarları tersine çevrilemez ve hastalığın ilerlemesinin durdurulmasında geçerli bir tedavinin etkili olduğu kanıtlanmadı. Ancak bazı tedaviler semptomları geçici olarak iyileştirebilir veya hastalığın seyrini yavaşlatabilir. Diğerleri yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olurlar.

Pulmoner fibroz teşhisi konan birçok insan başlangıçta bir kortikosteroidle (prednizon), bazen de bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlarla (ör. Metotreksat veya siklosporin) tedavi edilir. Prednizona asetilsistein, doğal bir amino asidin bir türevi eklenmesi, bazı insanlardaki hastalığı yavaşlatabilir. Bu kombinasyonlardan hiçbiri uzun vadede çok etkili bir şekilde ispatlanmadı.

Oksijen kullanmak akciğer hasarına engel olamaz, ancak

İlaçlar

Bazı insanlar bunu 24 saat kullanabilmesine rağmen, uyurken veya egzersiz yaptığınızda oksijen almanız muhtemeldir. Bazı insanlar oksijen bidonu taşır ve onları daha hareketli hale getirir.

Pulmoner rehabilitasyonun amacı yalnızca bir hastalığı tedavi etmek ya da günlük işleyişini iyileştirmek değil aynı zamanda pulmoner fibrozisli kişilere tam, doyurucu bir hayat yaşamak için yardımcı olmaktır. Bu amaçla, pulmoner rehabilitasyon programları,

Oksijen tedavisi

Akciğer transplantasyonu, diğer tedavi seçeneklerinden artık fayda sağlamayan şiddetli pulmoner fibrozlu genç insanlar için son çare seçeneği olabilir.

Pulmoner rehabilitasyon

Ameliyat