Prostat kanseri testleri ve teşhisi

Prostat kanseri, bir erkeğin prostatında ortaya çıkan kanserdir – spermi besleyen ve taşıyan sperm sıvısını üreten küçük bir ceviz şeklindeki bez.

Prostat kanseri erkeklerde kanserin en sık görülen tiplerinden biridir. Prostat kanseri genellikle yavaş yavaş çoğalır ve başlangıçta ciddi hasara neden olmayabileceği prostat bezi ile sınırlı kalır. Bazı prostat kanseri türleri yavaş büyür ve az veya hiç tedaviye ihtiyaç duyulabilirken, diğer türler agresiftir ve çabucak yayılabilir.

Erken olarak tespit edilen prostat kanseri – hala prostat bezi ile sınırlandırıldığında – başarılı bir tedavi şansı daha yüksektir.

Prostat kanseri, erken evrelerinde herhangi bir belirti veya bulguya neden olmayabilir.

Daha ileri prostat kanseri gibi belirtiler ve semptomlara neden olabilir

Sizi endişelendiren herhangi bir belirti veya bulgu varsa doktorunuzla randevu alın.

Prostat kanseri taramasının riskleri ve faydaları ile ilgili tartışmalar var ve tıbbi kuruluşlar tavsiyeleri açısından farklılıklar içeriyor. Prostat kanseri taramasını doktorunuzla tartışın. Birlikte, sizin için en iyi olana karar verebilirsiniz.

Ne zaman bir doktor görmelisin

Ne yapabilirsin

Prostat kanserine neyin neden olduğu açık değil.

Doktorlar, prostat kanserinin bazı hücreleri anormal hale geldiğinde prostat kanserinin başladığını bilir. Anormal hücrelerin DNA’sındaki mutasyonlar, hücrelerin büyümesine ve normal hücrelere göre daha hızlı bölünmesine neden olur. Anormal hücreler, diğer hücreler ölecek olursa yaşama devam eder. Biriken anormal hücreler, yakın dokuyu istila etmek için büyüyen bir tümör oluştururlar. Bazı anormal hücreler kopabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir (metastaz yapabilir).

Doktorunuzdan ne bekleyebilirsiniz

Prostat kanseri riskinizi artırabilecek faktörler arasında şunlar sayılabilir:

Prostat kanseri taraması

Prostat kanseri komplikasyonları ve tedavileri

Prostat kanseri tanısı

Endişelerinizle dolu belirtiler veya belirtileriniz varsa, aile doktorunuzu veya genel pratisyeninizi görünce başlayın.

Prostat kanseri agresif olup olmadığını belirleme

Doktorunuz prostatınızla ilgili bir sorununuz olabileceğinden şüphelenirse, idrar yolları uzmanınıza (ürolog) sevk edilebilirsiniz. Prostat kanseri teşhisi konduğunuzda kanser uzmanı (onkolog) veya kanseri tedavi etmek için radyasyon terapisi kullanan bir uzmana (radyasyon onkolojisti) sevk edilebilirsiniz.

Kanserin ne kadar ilerlediğini belirleme

Randevular kısa olabilir ve genellikle kapatılacak çok zemin olduğundan, hazırlık yapılması iyi bir fikirdir. Hazırlanmanıza ve doktorunuzdan neler bekleyebileceğinize dair bazı bilgiler.

Doktorunuzla olan zamanınız sınırlıdır, bu nedenle soruların bir listesini hazırlamak, zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir. Vaka incelemesinin bitmesi durumunda, sorularınızı en önemli sorundan en azından önemli olanlarına listeleyin. Prostat kanseri için, doktorunuza sormanız gereken bazı temel sorular

Doktorunuza sormak için hazırladığınız sorulara ek olarak, randevu sırasında başka sorular sormaktan çekinmeyin.

Doktorunuz size bir takım sorular soracaktır. Onlara cevap vermeye hazır olmak, daha sonra adres etmek istediğiniz diğer noktaları da kapsayacak şekilde daha fazla zaman tanıyabilir. Doktorunuz sorabilir

Prostat kanseri semptomları olmayan sağlıklı erkeklerin test edilip edilmediği tartışmalıdır. Tıbbi kuruluşlar tarama konusunda hemfikir olup olmadıklarını ve faydaları olup olmadığını kabul etmemektedir.

Bazı sağlık kuruluşları, erkeklerin 50’li yaşlarında prostat kanseri taramasını düşünmelerini veya prostat kanseri için risk faktörlerine sahip erkekler için erkenden önermelerini önerir. Diğer kuruluşlar taramaya karşı tavsiyelerde bulunur.

Kendi durumunuzu ve taramanın yararları ve risklerini doktorunuzla tartışın. Birlikte, prostat kanseri taramasının sizin için doğru olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Prostat tarama testleri şunları içerebilir 🙂

DRE ile kombine edilen PSA testi, prostat kanserlerinin en erken evrelerinde belirlenmesine yardımcı olur, ancak çalışmalar bu testlerin prostat kanseri ölme riskini azaltıp azaltmadığına itiraz etmiştir. Bu nedenle, prostat kanseri taramasını çevreleyen tartışma var.

Acil tedavi gerekli olmayabilir

Bir DRE veya PSA testinde bir anormallik tespit edilirse, doktorunuz prostat kanseri olup olmadığınızı belirlemek için aşağıdaki testleri önerebilir:

Radyasyon tedavisi

Bir biyopsi kanser varlığını teyit ettiğinde, bir sonraki adım kanser hücrelerinin saldırganlık düzeyini belirlemektir. Bir laboratuarda, bir patolog kanserinizin bir örneğini inceleyerek ne kadar kanserli hücrenin sağlıklı hücrelerden farklı olduğunu belirler. Daha yüksek bir derece, daha hızlı yayılması muhtemel daha agresif bir kanseri belirtir.

Hormon tedavisi

Prostat kaldırmak için cerrahi

Prostat kanseri hücrelerinin derecesini değerlendirmek için kullanılan en yaygın ölçek Gleason skoru olarak adlandırılır. Skorlama iki sayı birleştirir ve 2 (saldırgan olmayan kanser) ila 10 (çok agresif kanser) arasında değişebilir.

Bir prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra, doktorunuz kanserin kapsamını (sahne) belirlemek için çalışır. Doktorunuz kanserinizin prostatınızın ötesine geçebileceğinden şüphelenirse, bunlar gibi görüntüleme testleri önerilebilir

Her insanın her testi yaptırması gerekmez. Doktorunuz hangi testlerin sizin durumunuza en uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olacaktır.

Test tamamlandıktan sonra, doktorunuz kanserinize bir aşama atar. Bu, tedavi seçeneklerinizi belirlemenize yardımcı olur. Prostat kanseri evreleri:

Prostat kanseri tedavi seçenekleri, kanserinizin ne kadar hızlı büyüdüğü, ne kadar yayıldığının ve genel sağlığınızın yanı sıra tedavinin yararları ve potansiyel yan etkileri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Erken evre prostat kanseri teşhisi konan erkekler için hemen tedaviye gerek olmayabilir. Bazı erkeklerin asla tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Bunun yerine doktorlar bazen aktif gözetim önermektedirler.

Aktif gözlemlemede, kanser progresyonunu izlemek için düzenli takip kan tetkikleri, rektal muayene ve muhtemelen biyopsi yapılabilir. Testler kanserinizin ilerlediğini gösteriyorsa, ameliyat veya radyasyon gibi prostat kanseri tedavisini seçebilirsiniz.

Aktif gözetim semptomlara neden olmayan kanser için bir seçenek olabilir, çok yavaş büyümesi beklenir ve prostatın küçük bir alanı ile sınırlıdır. Aktif gözetim, başka ciddi sağlık durumuna sahip veya kanser tedavisini zorlaştıran gelişmiş bir yaşta da düşünülmelidir.

Aktif gözetim, kanserin kontroller arasında büyüyüp yayılabileceği ve tedavi edilme olasılığının düşük olması riskini taşır.

Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili enerji kullanıyor. Prostat kanseri radyasyon tedavisi iki şekilde sağlanabilir

Radyasyon tedavisinin yan etkileri, ağrılı idrara çıkma, sık idrara çıkma ve acil idrara çıkma gibi gevşek dışkılar veya dışkı geçerken ağrı gibi rektal semptomları içerebilir. Erektil disfonksiyon da ortaya çıkabilir.

Hormon tedavisi, vücudunuzun erkeklik hormonu testosteron üretmesini durdurmak için yapılan bir tedavidir. Prostat kanseri hücreleri, büyümelerine yardımcı olmak için testosteron kullanır. Hormonların kaynağını kesmek kanser hücrelerinin ölmesine veya daha yavaş büyümesine neden olabilir.

Hormon tedavisi seçenekleri arasında

Hormon tedavisi, ileri prostat kanseri olan erkeklerde kanseri küçültmek ve tümör büyümesini yavaşlatmak için kullanılır. Erken evre prostat kanseri olan erkeklerde radyoterapi öncesi tümörleri küçültmek için hormon tedavisi kullanılabilir. Bu, radyasyon terapisinin başarılı olacağı olasılığını daha da arttırabilir.

Hormon tedavisinin yan etkileri arasında erektil disfonksiyon, kızarıklık, kemik kütlesi kaybı, seks hareketinin azalması ve kilo artışı sayılabilir.

Prostat kanseri ameliyatı, prostat bezinin (radikal prostatektomi), bazı çevresindeki dokuların ve birkaç lenf nodunun çıkarılmasını içerir. Radikal prostatektomi işlemi,

Özel durumunuz için hangi ameliyatın en uygun olduğunu doktorunuzla tartışın.

Radikal prostatektomi üriner inkontinans ve erektil disfonksiyon riski taşır. Durumunuza, seçtiğiniz prosedürün türüne, yaşınıza, vücut türünüze ve genel sağlığınıza bağlı olarak karşılaşabileceğiniz riskleri doktorunuzdan açıklamasını isteyin.

Kriyoterapi veya kriyoablasyon, kanser hücrelerini öldürmek için dondurma dokusu içerir.

Prostat kanseri için kriyocerrahi sırasında, kılavuz olarak ultrason görüntüleri kullanarak küçük iğneler prostata yerleştirilir. İğnelerin içine çok soğuk bir gaz yerleştirilir, bu da çevredeki dokunun donmasına neden olur. Dokuyu yeniden ısıtmak için ikinci bir gaz daha sonra iğnelere yerleştirilir. Donma ve çözme döngüleri, kanser hücrelerini ve çevresindeki sağlıklı dokuları öldürür.

Prostat kanseri için kriyoterapi için ilk girişimler yüksek komplikasyon oranları ve kabul edilemez yan etkilere yol açtı. Bununla birlikte, yeni teknolojiler komplikasyon oranlarını düşürdü, kanser kontrolünü geliştirdi ve prosedürü tolere etmeyi kolaylaştırdı. Kriyoterapi, radyasyon terapisinden yardım almayan erkekler için bir seçenek olabilir.

Kemoterapi, kanser hücreleri de dahil olmak üzere hızla büyümekte olan hücreleri öldürmek için ilaç kullanmaktadır. Kemoterapi, kolunuzdaki bir damardan, hap şeklinde veya her ikisinde de uygulanabilir.

Kemoterapi, vücudunun uzak bölgelerine yayılmış prostat kanseri olan erkekler için bir tedavi seçeneği olabilir. Kemoterapi, hormon tedavisine yanıt vermeyen kanserler için bir seçenek olabilir.

Biyolojik terapi (immünoterapi) vücudunuzun bağışıklık sistemini kanser hücreleri ile savaşmak için kullanır. Sipuleucel-T (Provenge) adı verilen bir biyolojik terapi türü, ileri tekrarlayan prostat kanserini tedavi etmek için geliştirilmiştir.

Bu tedavi kendi bağışıklık hücrelerinin bir kısmını alır, onları prostat kanseri ile savaşmak için bir laboratuvarda genetik mühendisleri, daha sonra damar yoluyla vücudunuza hücreleri enjekte eder. Bazı erkekler bu terapiye kanserlerinde bir miktar iyileşme ile yanıt verirler, ancak tedavi çok pahalıdır ve çoklu tedavileri gerektirir.

Prostat kanseri tedavisinde tamamlayıcı veya alternatif tedavi uygulanmaz. Bununla birlikte, tamamlayıcı ve alternatif prostat kanseri tedavileri, kanserin yan etkileri ve tedavisi ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Neredeyse kanser tanısı konan herkes bir noktada sıkıntı çeker. Eğer sıkıntı çekiyorsanız, üzgün, kızgın veya endişeli hissedebilirsiniz. Uyumada güçlük çekebilir veya kendiniz sürekli olarak kanseri düşünebilirsiniz.

Çeşitli tamamlayıcı tıbbi teknikler, sıkıntılarınızla baş etmenize yardımcı olabilir;

Duygularını ve endişelerini doktorunla tartış. Bazı durumlarda, sıkıntı tedavisi ilâçları gerektirebilir.

Prostat kanseri tanısı aldığınızda, inanamama, korku, öfke, anksiyete ve depresyon gibi çeşitli duygular yaşayabilirsiniz. Zamanla, her erkek prostat kanseri tanısı ile baş etme yolunu bulur.

Sizin için neyin işe yaradığını bulana kadar,

Prostat kanseri riskinizi azaltabilirsiniz.

Meyve ve sebzelerle dolu sağlıklı bir diyet seçin. Yüksek yağlı gıdalardan kaçının ve bunun yerine çeşitli meyve, sebze ve tam tahıl seçmeye odaklanın. Meyve ve sebzeler, sağlığınıza katkıda bulunabilecek birçok vitamin ve besin içerir.

İster diyet yoluyla prostat kanserini önleyebileceğiniz olsun kesin olarak ispatlanmamaktadır. Ancak çeşitli meyve ve sebzelerle sağlıklı bir diyet yemek genel sağlıklarınızı geliştirebilir.

Haftanın en günlerini egzersiz yapın. Egzersiz genel sağlığınızı geliştirir, kilonuza yardımcı olur ve ruh halinizi geliştirir. Egzersiz yapmayan erkekler daha yüksek PSA seviyesine sahipken, egzersiz yapan erkeklerin prostat kanseri riski daha düşük olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır.

Haftanın en günlerini egzersinler. Egzersiz yapmaya yeni başlıyorsanız, yavaş başlayın ve her gün daha fazla egzersiz süresine kadar yolunuzu çalışın.

Prostat kanseri riski konusunda doktorunuzla konuşun. Prostat kanseri riski yüksek olan erkekler, ilaçlarını veya diğer tedavileri riskini azaltmak için düşünebilir. Bazı çalışmalar finasterid (Propecia, Proscar) ve dutasterid (Avodart) da dahil olmak üzere 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin alınmasının genel prostat kanseri riskini azaltabileceğini düşündürmektedir. Bu ilaçlar erkeklerde prostat bezi büyümesini ve saç dökülmesini kontrol etmek için kullanılır.

Bununla birlikte, bazı kanıtlar, bu ilaçları kullanan erkeklerin daha ciddi bir prostat kanseri şekli (yüksek dereceli prostat kanseri) alma riski taşıdıklarını göstermektedir. Prostat kanseri riskiniz konusunda endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Doktorunu ziyaret et

Dondurma prostat dokusu

Kemoterapi

Biyolojik terapi