Kuduz bağışık globulin (intramusküler yol)

RAY-beez i-MUNE GLOB-ue-lin

ABD’de.

Kullanılabilir Dozaj Formları

Terapötik Sınıf: Bağışık Serum

Kuduz virüsünün neden olduğu enfeksiyonu önlemek için kuduz bağışık globulin kuduz aşısı ile birlikte kullanılır. Kuduz immün globülin, kuduz virüsüne karşı korumak için gereken antikorları vücuduna vererek çalışır. Buna pasif koruma denir. Bu pasif koruma, vücudunuzu korumak için vücudunuz kuduzu virüsüne karşı kendi antikorlarını üretene kadar sürer.

Kuduz immün globülin, kuduz olduğu bilinen veya düşünülen bir hayvana maruz bırakılan (örneğin bir ısırık, çizik veya yalamayla) kişilere verilir. Buna post-maruz kalma profilaksisi denir. Kuduz bağışık globulin, yalnızca daha önce kuduz aşısı görmemiş kişilerde kullanılır.

Kuduz enfeksiyonu ciddi ve genellikle ölümcül bir enfeksiyondur. ABD’de, vahşi hayvanlardaki kuduzlar, özellikle rakunlar, sersemanlar ve yarasalar, insanlara, evcil hayvanlara ve diğer evcil hayvanlara geçen birçok kuduz vakasını açıklıyor. Kanada’da, kuduz ile en sık şekilde enfekte olan hayvanlar tilki, ata yarasalar, yarasalar, köpekler ve kedilerdir. Atların, domuzların ve sığırların da kuduz bulaşmış olduğu bilinmektedir. Latin Amerika, Afrika ve Asya da dahil olmak üzere dünyadaki diğer ülkelerde köpekler, insanlara geçen kuduz vakalarının çoğunu oluşturuyor.

ABD veya Kanada dışına seyahat ederken olası bir kuduz hastalığına yakalanmış olduğunuz (veya olacağından), ABD’ye veya Kanada’ya döndüğünüzde hemen doktorunuza danışın çünkü ek tedavinize gerek duyabilirsiniz.

Kuduz bağışık globulin sadece doktorunuzun veya diğer sağlık profesyonellerinin gözetiminde veya onlarla verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Kuduz bağışık globulin için aşağıdakiler düşünülmelidir

Kuduz immün globülin veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın kuduz immün globulininin etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Geriatrik hastalarda yaşın kuduz immün globülinin etkileri ile ilişkisine dair hiçbir bilgi mevcut değildir.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı, kuduz bağışık globulin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hastanede veya klinikte kuduzdan bağışık globulin alırsınız. Bir doktor, hemşire veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı size kuduz bağışık globulin verecektir. Üst kol (deltoid) veya uyluk kasında atış olarak verilir. Ayrıca, kuduza maruz kalmanıza neden olan yara içine enjekte edilebilir (örn. Hayvan ısırması veya çizik).

Kuduz bağışık globulini tercihen ilk kuduz aşısı dozunuzun verildiği zaman verilir. İlk kuduz aşısı verildikten sonraki yedinci günde de verilebilir.

Doktorunuzun, kuduz bağışık globülinin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmanız için sizi mutlaka kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Kuduz bağışık globulin bağışlanan insan kanından yapılır. Bazı insan kan ürünleri, risk almasına rağmen onları alanlara virüs bulaştırdı. İnsan donörleri ve bağışlanan kanların her ikisi de, iletim riskini düşük tutmak için virüslere karşı test edilir. Endişeleriniz varsa, bu risk hakkında doktorunuzla konuşun.

Kuduz bağışık globulinle tedavi edilirken, doktorunuzun onayı olmadan herhangi bir bağışıklama (aşılama) yapmayın. Canlı virus aşıları (örn., Kızamık, kabakulak, çocuk felci, kızamıkçık), kuduz bağışık globulini aldıktan sonra 3 ay içerisinde verilmemelidir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.